Kjøpsvilkår


Innhold

 1. Innledning
 2. Generelle betingelser
 3. Forhåndsvisning i nettbutikken
 4. Priser
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Undersøkelse
 8. Reklamasjon
 9. Angrerett
 10. Returer
 11. Kjøpers plikter
 12. Tvister
 13. Personvern
 14. Ekstraordinære forhold
 15. Forbehold

Innledning

Disse vilkårene gjelder for alle kjøp gjort via plissehjelpen.no. Vilkårene som beskrevet her, sammen med bestillingen din og ordrebekreftelsen utgjør til sammen avtalen mellom oss.

Det er bare kunder som er over 18 år (myndige personer) som har anledning til å foreta kjøp i vår nettbutikk. Hvis du er under 18 må du få en myndig person til å hjelpe deg.

Generelle betingelser

Din bestilling anses som bindende i det den er registrert på vår server. Samtidig er vi også bundet til en leveringsplikt i tråd med din bestilling. Vi gjør spesielt oppmerksom på at bestilling av varer produsert på mål (tilvirkingskjøp) ikke omfattes av angrefristloven.

For at du likevel skal få tid til å oppdage eventuelle feil i din bestilling, forsinker vi start av produksjon på fabrikk med én dag, slik at eventuelle feil kan korrigeres dette før produksjonsstart.

Når vi mottar din bestilling, sendes det en automatisk bestillingsbekreftelse til deg per e-post. Denne må du lese nøye gjennom og undersøke at alle opplysninger stemmer med bestillingen din. Ved avvik ber vi om å bli kontaktet umiddelbart og senest innen 12 timer etter bestillingsbekreftelsen er mottatt.

Alle bestillinger gjennomgår en manuell behandling før iverksettelse av produksjon. Dersom vi oppdager feil, eller noe som kan se ut som feil, settes bestilling på vent og vi tar kontakt med bestiller per mail eller telefon for bekreftelse/korreksjon av opplysnignene.

Leveringstid som er oppgitt for hvert produkt er veiledende, og helligdager kommer i tillegg.

Vi vil alltid tilstrebe å deg så riktig informasjon som mulig, men det kan likevel forekomme skrivefeil eller trykkfeil på vår nettside – som igjen kan medføre at din ordre ikke kan leveres til opplyste betingelser. I slike tilfeller vil vi ta kontakt for å endre eller kansellere ordren. Hvis vi er utsolgt for det du har bestilt vil du få beskjed om det, og bestillingen kan endres eller kanselleres.

Forhåndsvisning i nettbutikken

Gjengivelsen av fargene på tekstiler når de vises på bilder i nettbutikken kan oppleves forskjellig fra skjerm til skjerm. Derfor anbefaler vi å bestille gratis tekstilprøver for å være helt sikker på å få den fargen du ønsker.

Priser

Alle priser oppgitt på vår nettside er inkludert merverdiavgift, toll og frakt.

Betaling

Via vår betalingspartner Nets, kan du velge å betale med bankkort, Vipps eller faktura.

Levering

Varene sendes med vanlig postgang.

Undersøkelse

Vi anbefaler at du undersøker produktene med en gang du mottar dem slik at du kan se at leveringen er i tråd med bestillingen din, eller om produktene har feil eller mangler.

Dersom det er avvik mellom bestilling og levering må du gi oss beskjed umiddelbart.

Reklamasjon

Dersom du ved undersøkelse oppdager feil eller manger, må du innen rimelig tid, og ikke lenger enn to måneder etter feilen ble oppdaget, sende inn en reklamasjon. Reklamasjon kan senest skje to år etter produktet ble mottatt. Dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år er reklamasjonsfristen fem år.

Retten til reklamasjon bortfaller dersom kjøper ikke melder fra i tide.

Reklamasjon skal skje skriftlig til vår mailadresse: post@plissehjelpen.no

Dersom det foreligger en feil eller mangel ved produktet kan kjøperen ha følgende rettigheter

Selger forholder seg til kjøpers rettigheter som beskrevet i Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002.

Om kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for utbedring, vil Soleja AS normalt ikke dekke utgifter for dette.

Angrerett

Alle våre produkter produseres på mål fra bestiller og kan derfor ikke videreselges ved heving av avtalen. Dette er å anse som et tilvirkningskjøp og normal angrerett gjelder derfor ikke ved bestilling i vår nettbutikk.

Produksjonsstart for hver bestilling utsettes med én dag slik at kjøper har tid til å meddele eventuelle feil til oss og dermed unngå feilproduksjoner.

Returer

Retur av bestilte varer kan kun skje ved forhåndsavtale. Ved slik avtale vil Soleja AS gi nærmere instruksjoner til kjøper om hvordan returen skal gjennomføres.

Kjøpers plikter

Den som gjennomfører bestilling hos Soleja AS er ansvarlig for betaling av de ytelser Plissehjelpen eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til bestillingen.

Tvister

Dersom det skulle oppstå en tvist, vil denne i all hovedsak forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke er mulig er det Kristiansand Forsliksråd som er verneting for en eventuell tvistesak.

Personvern

Alle opplysninger som sendes gjennom vår bestillingsløsning behandles i tråd med vår personvernerklæring.

Ekstraordinære forhold

Soleja AS er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler med denne. Dette gjelder likevel ikke dersom Soleja AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Solejas kontroll.

Soleja er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Solejas side.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisendringer. Bilder som er brukt til forhåndsvisning av farger og stoff er illustrative og kan avvike fra faktisk utseende.